De strijd van de Fed tegen de inflatie is weer op de rails

[colabot9]

Nieuwe gegevens die dinsdag door het Arbeidsdepartement werden vrijgegeven, toonden aan dat de inflatie in februari iets afkoelde, maar ruim boven het niveau bleef dat de Fed idealiter zou willen.

Consumenten prijzen met 0,4 procent gestegen in februari i 6 procent in de afgelopen 12 maanden, grotendeels in lijn met wat economen verwachtten, volgens gegevens van de consumentenprijsindex (CPI). De jaarlijkse inflatie van 6 procent is de laagste jaarlijkse prijsstijging sinds september 2021, een daling ten opzichte van 6,4 procent in januari en een piek van 9,1 procent afgelopen juni.

Nu de inflatie afneemt maar nog steeds hoog is, lijkt de Fed vrijwel zeker haar belangrijkste rentetarieven met 0,25 procentpunt te verhogen, een plan dat ambtenaren sinds februari hebben aangekondigd. Maar de ontbinding van Silicon Valley Bank En Bank van handtekeningen tijdens het weekend deed twijfels rijzen over de vraag of de Fed het zich kan veroorloven om door te gaan.

De ineenstorting van de dubbele bank leidde tot bezorgdheid bij sommige marktdeelnemers over de vraag of de Fed dat wel had gedaan al voldoende druk uitgeoefend op de economie.

Een combinatie van snelle federale maatregelen om deposito’s bij beide failliete banken te beschermen en het inflatierapport van dinsdag lijken de Fed weer op koers te hebben gezet voor een verhoging.

“We hebben lang betoogd dat het enige dat de Fed zou kunnen weerhouden van het verhogen van de rente een crisis zou zijn. Als de huidige crisis van tijdelijke aard blijkt te zijn, zal de Fed doorgaan met het verhogen van de rente”, schreef Diane Swonk, hoofdeconoom bij KPMG, dinsdag in een analyse.

“Anders zouden we een hardere landing kunnen krijgen.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top